Do ảnh hưởng của dịch bệnh các con được nghỉ học để đảm bảo an toàn về sức khỏe, các cô giáo hàng ngày vẫn đến trường để vệ sinh trang thiết bị dạy học và phục vụ bán trú cho các con, luôn sẵn sàng đón các con trở lại trường khi dịch bệnh được kiểm soát. Không chỉ môi trường trong và ngoài lớp được chuẩn bị chu đáo mà các cô đã và đang xây dựng những tiết học online để gửi đến các con trong khoảng thời gian các con không được đến trường. Cô hy vọng rằng với tất cả tâm huyết của nghề giáo, các cô sẽ tạo cho các bé khoảng thời  gian tuyệt vời nhất khi ở nhà . Chúng ta hãy cùng chung tay bảo vệ cộng đồng- đẩy lùi dịch bệnh covid 19. Thân ái !