Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo thành phố về việc tổ chức liên kết các trung tâm ngoại ngữ trong địa bàn thành phố phối kết hợp để mở một số lớp tiếng anh cho học sinh mầm non. Nhà trường trân trọng thông báo đến các cô giáo và các bậc phụ huynh được biết để đăng kí học cho các con trước ngày 02/12/2018